ดร.โสภิณ วิริยะพาณิชย์

ผลการทดสอบ O-NET

วีดีทัศน์โรงเรียนพวงคราม

เสียงสะท้อนจาก สมศ. ถึงโรงเรียนพวงคราม

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

โรงเรียนพวงคราม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  )
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับยอดเยี่ยม
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับยอดเยี่ยม
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับยอดเยี่ยม
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ระดับยอดเยี่ยม
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ระดับยอดเยี่ยม
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับยอดเยี่ยม

 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ ๙๐  ได้ระดับดีขึ้นไป
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ ๙๐  ได้ระดับดีขึ้นไป
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๙๐  ได้ระดับดีขึ้นไป
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ร้อยละ ๙๐  ได้ระดับดีขึ้นไป

 

 

No Comments Yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Login Status

You are not logged in.

ติดต่อสอบถาม

ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพียงแอด (add)
Line ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2020
พฤ อา
« ส.ค.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ
กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เพียงแอด (add) Official Line: ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

สถิติผูเยี่ยมชม

  • User Online: 2
  • Today Visit: 3,088
  • Today Visitor: 187
  • Yesterday Visit: 5,737
  • Total Visit: 3,916,103
  • Total Visitor: 193,125
  • Total Users: 39

กระทู้ล่าสุด

ประกันคุณภาพภายใน (อยู่ในระดับดีมาก)

จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

ขายเสื้อผ้า

CLOSE