ดร.โสภิณ วิริยะพาณิชย์

ผลการทดสอบ O-NET

วีดีทัศน์โรงเรียนพวงคราม

เสียงสะท้อนจาก สมศ. ถึงโรงเรียนพวงคราม

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนพวงคราม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  )
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน          ดีเลิศ
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีขึ้นไป
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดับยอดเยี่ยม
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ
๓.๑ จัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีขึ้นไป
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีขึ้นไป
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีขึ้นไป
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีขึ้นไป
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๕  ได้ระดับดีขึ้นไป

 

No Comments Yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Login Status

You are not logged in.

ติดต่อสอบถาม

ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพียงแอด (add)
Line ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2020
พฤ อา
« ส.ค.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ
กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เพียงแอด (add) Official Line: ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

สถิติผูเยี่ยมชม

  • User Online: 1
  • Today Visit: 3,231
  • Today Visitor: 190
  • Yesterday Visit: 5,737
  • Total Visit: 3,916,246
  • Total Visitor: 193,128
  • Total Users: 39

กระทู้ล่าสุด

ประกันคุณภาพภายใน (อยู่ในระดับดีมาก)

จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

ขายเสื้อผ้า

CLOSE