Director

ดร.โสภิณ วิริยะพาณิชย์

ผลการทดสอบ O-NET

วีดีทัศน์โรงเรียนพวงคราม

เสียงสะท้อนจาก สมศ. ถึงโรงเรียนพวงคราม

ปี 2552

ผลงานปี พ.ศ.2552

introhand

ระดับประเทศ

 • รางวัลชมเชยอันดับ 2 และ 3 โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” พร้อมทุนการศึกษารวม 1,600 บาท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
 • รางวัลชมเชยอันดับ 2 และ 3 โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” พร้อมทุนการศึกษารวม 400 บาท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
 • รางวัลชมเชยอันดับ 2 และ 3 โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” พร้อมทุนการศึกษารวม 400 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ระดับเขตตรวจราชการที่ 8

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนช่วงชั้นที่ 2
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนช่วงชั้นที่ 1
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนช่วงชั้นที่ 3
 • รางวัลรองชมเชยการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนช่วงชั้นที่ 1

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ(รอบระดับเขต) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ(รอบระดับเขต) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ(รอบระดับเขต) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
 • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ(รอบระดับเขต) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ(รอบระดับเขต) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ(รอบระดับเขต) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ  การแข่งขันเขียนย่อความช่วงชั้นที่ 3
 • รางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยม อันดับที่ 1 การแข่งขันคัดลายมือช่วงชั้นที่ 3
 • รางวัลชนะเลิศระดับดีเด่น อันดับที่ 1 การแข่งขันคัดลายมือช่วงชั้นที่ 2
 • รางวัลชนะเลิศระดับดีเด่น อันดับที่ 1 การแข่งขันคัดลายมือช่วงชั้นที่ 1
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเล่นนิทาน ระดับปฐมวัย
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับปฐมวัย
 • รางวัลชนะเลิศ Skit ช่วงชั้นที่ 2
 • รางวัลชนะเลิศอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ 2
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง ช่วงชั้นที่ 3
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันความเป็นเลิศทางสังคม ช่วงชั้นที่ 2
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 2
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกมการศึกษา ระดับปฐมวัย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 1

สัปดาห์วิทย์พิชิตรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว
 • รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ที่สำนักงานการศึกษาสระแก้ว เขต 2
 • รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 ที่สำนักงานการศึกษาสระแก้ว เขต 2
 • รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
 • รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
 • รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 2 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
 • รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 2 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3

ผลการประกวดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดทำการ์ดอวยพรวันแม่พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท ช่วงชั้นที่ 3
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการประกวดทำการ์ดอวยพรวันแม่พร้อมเงินรางวัล 500 บาท ช่วงชั้นที่ 3
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการเล่านิทาน ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ม.บูรพา จังหวัดสระแก้ว ช่วงชั้นที่ 2
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม

ระดับกลุ่มเทวาธิราช
ชนะเลิศอันดับที่ 1

 • นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ช่วงชั้นที่ 1
 • การอ่านคิดวิเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 2
 • การเล่านิทาน ชั้นปฐมวัย
 • การท่องอาขยาน ช่วงชั้นที่ 1 และ ช่วงชั้นที่ 2

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

 • การอ่านคิดวิเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 1
 • การเขียนเรียงความ ช่วงชั้นที่ 1
 • การเขียนเรียงความ ช่วงชั้นที่ 2
 • การเขียนย่อความ ช่วงชั้นที่ 2
 • การเขียนย่อความ ช่วงชั้นที่ 3
 • นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ช่วงชั้นที่ 2
 • การขับเสภาช่วงชั้นที่ 3

Login Status

You are not logged in.

ติดต่อสอบถาม

ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพียงแอด (add)
Line ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

ปฏิทินกิจกรรม

March 2021
M T W T F S S
« Aug    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ
กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เพียงแอด (add) Official Line: ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

สถิติผูเยี่ยมชม

 • User Online: 1
 • Today Visit: 331
 • Today Visitor: 39
 • Yesterday Visit: 1,309
 • Total Visit: 4,473,102
 • Total Visitor: 232,872
 • Total Users: 39

กระทู้ล่าสุด

ประกันคุณภาพภายใน (อยู่ในระดับดีมาก)

จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

ขายเสื้อผ้า

CLOSE