Director

ดร.โสภิณ วิริยะพาณิชย์

ผลการทดสอบ O-NET

วีดีทัศน์โรงเรียนพวงคราม

เสียงสะท้อนจาก สมศ. ถึงโรงเรียนพวงคราม

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียนใหม่

การรับสมัครเรียน

โรงเรียนพวงคราม รับสมัครนักเรียนใหม่ในหลักสูตรปกติ และหลักสูตร MLP (Multi – Language Program) โดยมีหลักเกณฑ์ในการรับนักเรียนเข้าเรียนดังนี้

 

  1. คุณสมบัติผู้เรียน

ระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3)

–  นักเรียนมีอายุครบกำหนดตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

– นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล 3 จะต้องได้รับการประเมินทางวิชาการเพื่อตัดสินการเรียนจากทางโรงเรียนก่อนรับเข้าศึกษา

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

– นักเรียนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นครบถ้วนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนเดิมกำหนด หรือนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระหว่างชั้นมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

– นักเรียนผ่านการทดสอบทางวิชาการตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

  1. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร

– รูปถ่ายชุดสุภาพ (สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยที่ยังไม่เคยเข้าเรียน) หรือชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (รูปถ่ายปัจจุบันถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป

– สำเนาสูติบัตรของนักเรียน                                                                        จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน                                                               จำนวน 1 ฉบับ

– หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่จากโรงเรียนเดิม                                       จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาใบสำคัญทางการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล) ของนักเรียน                   จำนวน 1 ฉบับ

สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้นักเรียนแนบเอกสารจากโรงเรียนเดิม ดังรายการต่อไปนี้

–  ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1

–  เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล ปพ.6

–  ระเบียนสะสม ปพ.8

–   สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ ปพ.9

–  แบบบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (สศ. 3)

สามารถ download ใบสมัครได้ที่นี้

Login Status

You are not logged in.

ติดต่อสอบถาม

ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพียงแอด (add)
Line ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

ปฏิทินกิจกรรม

April 2021
M T W T F S S
« Aug    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ
กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เพียงแอด (add) Official Line: ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

สถิติผูเยี่ยมชม

  • User Online: 0
  • Today Visit: 177
  • Today Visitor: 35
  • Yesterday Visit: 1,196
  • Total Visit: 4,714,349
  • Total Visitor: 246,995
  • Total Users: 39

กระทู้ล่าสุด

ประกันคุณภาพภายใน (อยู่ในระดับดีมาก)

จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

ขายเสื้อผ้า

CLOSE