Director

ดร.โสภิณ วิริยะพาณิชย์

ผลการทดสอบ O-NET

วีดีทัศน์โรงเรียนพวงคราม

เสียงสะท้อนจาก สมศ. ถึงโรงเรียนพวงคราม

หลักสูตรพหุภาษา (MLP)

หลักสูตรพหุภาษา (Multi Language Program)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2551 ระบุให้สถานศึกษา จัดทำหลักสูตรที่สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน สงัคม และนักเรียนในจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นเมืองชายแดน เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีความหลากหลายทางภาษา จำเป็นต้องใช้ภาษาในชีวิตประจำวันและการทำงาน นอกจากใช้ข้อมูลข่าวสารให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึงต้องปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษา

multi-language

โรงเรียนพวงครามตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญที่จะต้องพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดสมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการรับและส่งสาร การเรียนรู้วัฒนธรรมในการใช้ภาษาจากเจ้าของภาษา ซึ่งนักเรียนจะได้มีโอกาสถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองได้ต่อไปUntitled-3โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการ

การเรียนการสอนตามหลักสูตรโครงการพหุภาษา (Multi Language Program) มีการสอน 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษากัมพูชา และ ภาษาอังกฤษ จัดขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 โดยรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ซึ่งโดยข้อมูลทางวิชาการชี้ให้เห็นว่าเป็นวัยที่เหมาะสมต่อการปลูกฝังและพร้อมในการเรียนรู้ภาษาแล้ว จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง โดยจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในรายวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา คอมพิวเตอร์ เป็นต้น และยังมีการสอนภาษาจีน ภาษากัมพูชา ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยครูเจ้าของภาษา เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาต่อยอดได้ต่อไปในอนาคต

em

การจัดการเรียนการสอน

 1. นักเรียนจำนวนห้องละ 25 – 35 คน
 2. ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในการเรียนการสอน โดยครูเจ้าของภาษาสอนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
 3. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในการเรียนการสอน โดยครูเจ้าของภาษาสอนในวิชาภาษาจีน
 4. ใช้ภาษากัมพูชาสื่อสารในการเรียนการสอน โดยครูเจ้าของภาษาสอนในวิชาภาษากัมพูชา
 5. มีห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในโครงการ

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Login Status

You are not logged in.

ติดต่อสอบถาม

ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพียงแอด (add)
Line ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

ปฏิทินกิจกรรม

April 2021
M T W T F S S
« Aug    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ
กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เพียงแอด (add) Official Line: ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

สถิติผูเยี่ยมชม

 • User Online: 0
 • Today Visit: 178
 • Today Visitor: 36
 • Yesterday Visit: 1,196
 • Total Visit: 4,714,350
 • Total Visitor: 246,996
 • Total Users: 39

กระทู้ล่าสุด

ประกันคุณภาพภายใน (อยู่ในระดับดีมาก)

จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

ขายเสื้อผ้า

CLOSE