Director

ดร.โสภิณ วิริยะพาณิชย์

ผลการทดสอบ O-NET

วีดีทัศน์โรงเรียนพวงคราม

เสียงสะท้อนจาก สมศ. ถึงโรงเรียนพวงคราม

ปี 2557

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถานศึกษา - รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ

ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

- กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

ดร.โสภิณ ม่วงทอง

(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

 

- เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์

– ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น

 

- คุรุสภา

 

 

– สมาคมกรรมการสถานศึกษา         ขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

ครู

– นางชุติฎาภา  ประสงค์ผล

 

– นายพิพิธธน  กันอบ

– นางปราณี    ชิตเลิศ

 

– รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”

 

– ครูดีศรีสระแก้ว”

 

– คุรุสภา

 

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

นักเรียน

 

– ด.ญ สุวิชญา สิงห์แก้ว

 

 

 

 

 

 

– ด.ญ กรองทอง ฉัตรเงิน

– ด.ญ วรินรำไพ ประดุจพรม

– ด.ญ อริสรา ท่อนจันทร์

 

– ด.ญ.ปวรวรรณ เจริญสุข

– ด.ญ.วันไอยอาทิ์ วรนาม

– ด.ญ เมธาพร นะธิศรี

 

 

 

 

 

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔

(ระดับประเทศ)

– รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน

การปั้นดินน้ำมัน

 

 

– รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป. ๔-๖

 

 

 

 

 

 

 

– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 

 

– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
 

 

 

– ด.ญ.พัชรพร เย็นหา

 

– ด.ญ นรีกานต์ นพเคราะห์

– ด.ช ยศภัทร สายทอง

– ด.ญ วรันธร คำดวง

 

– ด.ญ ไอลี เมง

 

 

 

– ด.ญ จารุวรรณ ไชยภาษี

– ด.ช ธนภัทร กฤษณะสุวรรณ

 

– ด.ญ.ปวรวรรณ เจริญสุข

– ด.ญ.วันไอยอาทิ์ วรนาม

– ด.ญ เมธาพร นะธิศรี

 

– ด.ช ปภังกร ว่องไว

 

 

– ด.ญ จิษฎาภรณ์ พระมาลัย

– ด.ญ ชวิศา คงเมือง

– ด.ญ อคิราภรณ์ หอมทวน

 

– ด.ญ พรทิพย์ คะกะเนปะ

 

 

– ด.ญ ณัฐชยา ชาวน้ำอ้อม

 

 

– ด.ญ จุฑามาศ อันสมสี

– ด.ญ ปรางค์สุภัค ทำสุข

– ด.ญ ปัทมา เกสร

– ด.ญ ฟ้าใส ตรีกุล

– ด.ญ วรวรรณ จันทร์สว่าง

– ด.ช นครินทร์ จวงสาคร

– ด.ช ศุภกิตติ์ เที่ยงธรรม

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔

(ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก)

ระดับปฐมวัย

– รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน

การเล่านิทาน

– รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ

 

 

– รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน

 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

– รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน (Asean Quiz) ป.๔-๖

 

– รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

ป.๔-๖

 

– รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speed)

ป.๑-๓

– รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.๔-๖

 

 

– รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (หญิง) ป.๑-๖

 

– รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (หญิง) ม.๑-๓

 

– รางวัลเหรียญทอง การประกวด

สวดมนต์แปล ม.๑-๖

 

 

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 

– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 

 

– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 

 

– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 

– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 

 

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

 

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

 

 

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

 

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

 

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

 

 

 

 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ด.ช สหัสวรรษ ผลจันทร์

– ด.ช อัมรินทร์ พุ่มเกตุ

– ด.ช อินทรายุธ กรดี

 

– ด.ญ ณัฐณิชา ยันอินทร์

 

 

 

– ด.ญ นัฏธิยา กิจสวัสดืโอสถ

 

 

 

 

 

– รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ หัวข้อ “หนึ่งในค่านิยมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”

(ระดับประถมศึกษา)

 

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดเรียงความ หัวข้อ “หนึ่งในค่านิยมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”

(ระดับมัธยมศึกษา)

 

 

 

 

 

– สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สระแก้ว

 

 

 

– สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สระแก้ว

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Login Status

You are not logged in.

ติดต่อสอบถาม

ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพียงแอด (add)
Line ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

ปฏิทินกิจกรรม

April 2021
M T W T F S S
« Aug    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ
กับทางโรงเรียนได้ทางไลน์ (Line) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เพียงแอด (add) Official Line: ID: poungkramschool
เบอร์: 061-3968071

สถิติผูเยี่ยมชม

  • User Online: 0
  • Today Visit: 189
  • Today Visitor: 40
  • Yesterday Visit: 1,196
  • Total Visit: 4,714,361
  • Total Visitor: 247,000
  • Total Users: 39

กระทู้ล่าสุด

ประกันคุณภาพภายใน (อยู่ในระดับดีมาก)

จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

ขายเสื้อผ้า

CLOSE